coach københavn,

Guide til NLP Teknikken Chunking


Hvordan anvender man Chunking til at nå sine mål?

Chunking er en effektiv strategi til fx at nedbryde store opgaver eller mål i mindre, mere håndterbare dele. Det kan også bruges til at skabe klarhed over hvor man skal sætte ind for at løse et problem. Ved at følge disse trin kan du anvende chunking-metoden til at løse et problem, øge din produktivitet eller opnå dine mål mere effektivt. Ved at anvende chunking på egen hånd kan du bryde store mål ned i mere håndterbare trin og opnå dem mere effektivt. Det kan hjælpe med at holde dig organiseret, fokuseret og motiveret, mens du arbejder hen imod dine mål.

En kort introduktion til chunking

At “chunke” kan sammenlignes lidt med at have en drone du flyver rundt i og betragter det du arbejder med fra alle tænkelige vinkler og afstande. Det kalder man at chunke ind og ud. Forestil dig at din drone også kan finde et problem, mål eller opgave der ligner det du arbejder med og også her betragte det fra alle vinkler og afstande. Det kalder man at chunke sidelæns og er lidt mere abstrakt end at chunke ud og ind. En proces hvor man ser det man arbejder med ude fra eller helt tæt på ligesom at zoome ind og ud. For at skabe forståelse eller blive inspireret kan man også chunke til siden. Den proces minder mere om at associere end at zoome. NLP-world har en artikel hvor du kan læse nogle specifikke eksempler på chunking.

Chunking, skridt for skridt:

Trin 1: Definér dit mål eller problem du vil arbejde med

Identificer det overordnede mål, du ønsker at opnå. Dette kan være alt fra at skrive en bog til at lære et nyt sprog eller at få styr på dine personlige finanser. Det er vigtigt at have en klar forståelse af, hvad du arbejder hen imod.

Trin 2: Opdel målet i mindre dele, eller chunks

Chunking kan fx være at nedbryde det overordnede mål i mindre, mere håndterbare dele. Dette kan gøres ved at identificere de specifikke opgaver, trin eller milepæle, der er nødvendige for at opnå det endelige mål. Skriv disse dele ned på en liste eller i et dokument.

Trin 3: Organisér dine chunks

Organisér de forskellige dele eller “chunks” af dit mål i en logisk rækkefølge. Dette kan være baseret på prioritet, kompleksitet eller sekvens. Overvej, hvordan hver chunk passer sammen med de andre for at skabe en sammenhængende handlingsplan.

Trin 4: Planlæg dine handlinger

Lav en handlingsplan for hver chunk, der indeholder de specifikke handlinger eller trin, der er nødvendige for at opnå den. Break down disse handlinger i mindre, mere håndterbare opgaver, hvis det er nødvendigt. Dette kan hjælpe med at gøre dem mere tilgængelige.

Trin 5: Prioritér dine chunks

Prioritér de forskellige chunks baseret på deres vigtighed og kompleksitet. Start med at fokusere på de mest kritiske eller fundamentale dele af dit mål, før du bevæger dig videre til mindre vigtige aspekter. Dette kan hjælpe med at holde dig organiseret og fokuseret.

Trin 6: Gå i gang

Begynd at tackle hver chunk en ad gangen. Fokuser på at fuldføre hver chunk, før du går videre til næste. Husk at fejre dine fremskridt, når du når hver delmål, og lad dig inspirere af den momentum, du opbygger.

Trin 7: Evaluer og tilpas din tilgang

Evaluer din fremgang løbende, og vær ikke bange for at tilpasse din tilgang, hvis det er nødvendigt. Hvis du finder ud af, at en bestemt chunk er mere udfordrende end forventet, skal du måske justere din plan eller søge yderligere ressourcer eller støtte.

Trin 8: Gentag processen

Fortsæt med at tackle hver chunk en ad gangen, indtil du har opnået dit overordnede mål. Gentagelse af denne proces med at opdele og tackle opgaverne gradvist vil hjælpe dig med at opbygge momentum og opnå succes.

Trin 9: Fejr din succes

Når du har opnået dit overordnede mål, skal du fejre din succes og anerkende det hårde arbejde og den vedholdenhed, der gik ind i det. Dette vil ikke kun belønne dig selv for din indsats, men også motivere dig til at tackle nye mål i fremtiden.

Ved at følge disse trin og anvende chunking-metoden kan du øge din produktivitet, forbedre dine præstationer og opnå dine mål mere effektivt.


Husk, at nøglen til succes med chunking er konsistens og vedholdenhed. Jo mere du praktiserer denne tilgang, jo bedre bliver du til at nedbryde store opgaver i håndterbare bidder og opnå dine ønskede resultater.