NLP TEKNIKKER du selv kan bruge

NLP teknikker

NLP Teknikker: En Guide til Personlig Forandring og Udvikling

NLP teknikker (Neuro-Linguistic Programming) er kraftfulde redskaber, som din coach kan bruge til at hjælpe dig med at opnå de resultater, du ønsker. Du kan også lære at bruge nogle af dem på dig selv, men det er ofte en fordel at have en dygtig coach ved din side, når du arbejder med dem. NLP teknikker er et super redskab til hurtigt at skabe forandringer og hjælpe dig med at få bugt med udfordringer eller at komme i mål med drømme og ideer.

5 NLP teknikker, du Skal Kende

 1. Ankring (Anchoring)
 2. Reframing
 3. Modeling
 4. Meta Model
 5. Visualiseringsteknikker

Ankring / Anchoring

Ankring er en af de helt klassiske NLP teknikker. Den skaber en forbindelse mellem en bestemt følelse eller sindstilstand og en stimulus. Den ønskede følelse kan derefter genkaldes ved f.eks. at trykke et bestemt sted på kroppen, dreje på en fingerring eller lignende. Typisk kan det bruges til at fremkalde en følelse af ro i stressede situationer.

Hvordan fungerer ankring?

Ankring fungerer ved at udnytte hjernens naturlige evne til at forbinde sanseoplevelser med følelsesmæssige tilstande. Dette kan gøres ved at:

 • Identificere den ønskede følelse: Bestem hvilken følelse, du ønsker at forankre, såsom ro, selvtillid eller glæde.
 • Skabe en fysisk stimulus: Vælg en simpel fysisk handling, som du kan bruge som en trigger, f.eks. at klemme tommel- og pegefinger sammen.
 • Genkalde en stærk følelse: Tænk tilbage på en tid, hvor du følte den ønskede følelse meget intenst, og genoplev denne følelse så levende som muligt.
 • Forbinde følelsen med stimulus: Udfør den valgte fysiske handling, mens du genoplever følelsen. Gentag dette flere gange for at styrke forbindelsen.

Reframing

Reframing ændrer betydningen af en oplevelse ved at ændre den måde, den opfattes på, for at skabe en mere positiv forståelse. Det kan for eksempel være, at man er blevet fyret fra sit job og har brug for at se tingene i et nyt perspektiv.

Eksempler på reframing:

 • Fra tab til mulighed: At miste et job kan reframes som en mulighed for at finde en bedre karrierevej, der passer bedre til dine interesser og styrker.
 • Fra fejl til læring: At begå en fejl kan reframes som en værdifuld læringsoplevelse, der hjælper dig med at vokse og forbedre dig.

Modeling

Modeling er en ande af de klassiske NLP teknikker. Den indebærer at studere og adoptere adfærd og strategier fra succesfulde personer for at opnå lignende resultater. En coach hjælper dig med at blive opmærksom på, hvad mennesker, der er i en situation, du ønsker at være i, gør, og hvordan du kan lære af dem.

Hvordan anvender man modeling?

 • Identificer en rollemodel: Find en person, der har opnået det, du ønsker at opnå.
 • Studér deres adfærd: Analyser deres handlinger, tanker og strategier.
 • Tilpas til din egen stil: Adopter de mest relevante aspekter af deres adfærd og strategier og tilpas dem til din egen kontekst og personlighed.

Meta Model

Meta Modellen er en NLP teknik, der består af spørgsmål designet til at udforske og afklare begrænsede eller generaliserede udsagn for at opnå klarhed. Har du måske en overbevisning, der begrænser dig eller er uhensigtsmæssig i forhold til, hvad du prøver at opnå?

Anvendelse af Meta Model:

 • Udfordr generaliseringer: Stil spørgsmål som “Altid?” eller “Ingen?” for at udforske udsagn, der generaliserer en oplevelse.
 • Afklar vaghed: Stil præciserende spørgsmål for at afklare vage udsagn. For eksempel: “Hvad mener du præcist med ‘succes’?”
 • Udforsk begrænsninger: Spørg ind til antagelser, der begrænser muligheder, f.eks.: “Hvad forhindrer dig i at prøve dette?”

Visualisering

NLP teknikken visualisering bruger guidede billeder og forestillinger til at styrke positive ændringer i adfærd eller tilstande. Hvordan vil du have det, når du har nået dit mål? Hvordan vil du reagere på en udfordring?

Hvordan fungerer visualisering?

 • Skab et klart billede: Forestil dig en specifik situation, hvor du opnår dit mål. Se det for dig i detaljer.
 • Inddrag alle sanser: Brug alle dine sanser til at gøre visualiseringen så levende som muligt. Hvordan ser det ud? Hvordan føles det? Hvad hører du?
 • Gentag regelmæssigt: Øv dig i visualisering dagligt for at styrke den positive forbindelse og indarbejde det i din underbevidsthed.

NLP Teknikker: Baggrund og Historie

NLP teknikker er udviklet ved at studere og betragte menneskers adfærd og hvordan den måde, de taler om ting på, påvirker deres egen og andres adfærd. Man kan faktisk sige, at de er udviklet ved at anvende modeling. NLP blev grundlagt i 1970’erne af Richard Bandler og John Grinder, som ønskede at forstå, hvordan nogle mennesker opnår ekstraordinære resultater.

Grundlæggende principper i NLP teknikker:

 • Subjektiv oplevelse: Vores oplevelse af verden er subjektiv og påvirket af vores sanser, tanker og følelser.
 • Kommunikation: Kommunikation påvirker og påvirkes af vores mentale tilstande. Ved at ændre måden, vi kommunikerer på, kan vi ændre vores oplevelser.
 • Strategier: Ved at identificere og modellere succesfulde strategier kan vi opnå lignende resultater.

Fordelene ved at Have en Certificeret Coach til at Hjælpe Dig med NLP Teknikker

At arbejde med en coach giver dig adgang til ekspertise og erfaring, som vil accelerere din personlige udvikling og målrealisering. En certificeret coach har gennemgået omfattende træning og uddannelse, hvilket sikrer, at de har en dybdegående forståelse af NLP teknikker og deres anvendelse.

Primære fordele ved at have en certificeret coach:

 • Individuel tilpasning: En erfaren coach kan skræddersy sessionerne til dine specifikke behov og mål, hvilket maksimerer effektiviteten af coachingprocessen. De kan hurtigt identificere og adressere de underliggende begrænsninger, der holder dig tilbage, og anvende de mest passende NLP-teknikker til at hjælpe dig med at overvinde dem.
 • Støttende miljø: En certificeret coach skaber et trygt og støttende miljø, hvor du kan udforske dine tanker og følelser uden frygt for dømmekraft. Dette tillidsfulde forhold er afgørende for at opnå dybe og varige ændringer.
 • Løbende støtte og opfølgning: En certificeret coach tilbyder løbende støtte og opfølgning, hvilket hjælper dig med at holde dig på rette spor og sikre, at de positive ændringer integreres fuldt ud i dit liv. At have en professionel ved din side øger din selvtillid og motivation, hvilket gør hele forskellen i din personlige vækst.

Uddybning af NLP teknikker

Ankring: Dybdegående Eksempler og Øvelser

Ankring kan bruges i mange forskellige situationer for at fremkalde ønskede følelser eller tilstande. Her er nogle eksempler og øvelser, du kan prøve:

Eksempel 1: Ankring af Ro

 • Trin 1: Tænk på en tid, hvor du følte dig helt rolig og afslappet.
 • Trin 2: Genoplev denne situation så levende som muligt. Husk, hvad du så, hørte og følte.
 • Trin 3: Når følelsen af ro er på sit højeste, tryk let på et bestemt punkt på din hånd.
 • Trin 4: Gentag dette flere gange for at styrke ankeret.

Øvelse: Daglig Ankring af Selvtillid

 • Trin 1: Tænk på en tid, hvor du følte dig meget selvsikker.
 • Trin 2: Genoplev denne oplevelse i detaljer.
 • Trin 3: Når følelsen af selvtillid er stærkest, klem din tommel- og pegefinger sammen.
 • Trin 4: Gentag øvelsen dagligt for at styrke ankeret.

Reframing: Dybdegående Eksempler og Øvelser

NLP teknikken reframing kan hjælpe med at ændre din opfattelse af udfordrende situationer og finde positive aspekter ved dem.

Eksempel 1: Reframing af en Udfordring

 • Situation: Du blev fyret fra dit job.
 • Reframing: I stedet for at se det som en fiasko, kan du se det som en mulighed for at finde et job, der passer bedre til dine evner og interesser.

Øvelse: Daglig Reframing

 • Trin 1: Identificer en negativ tanke, du har haft i løbet af dagen.
 • Trin 2: Stil spørgsmål som: “Hvad kan jeg lære af denne situation?” eller “Hvordan kan dette være en mulighed?”
 • Trin 3: Skriv dine reframing-tanker ned i en journal.

Modeling: Dybdegående Eksempler og Øvelser

Modeling en NLP teknik indebærer at lære af dem, der allerede har opnået succes i de områder, du stræber efter.

Eksempel 1: Professionel Udvikling

 • Trin 1: Identificer en person, du beundrer professionelt.
 • Trin 2: Studér deres karrierevej, arbejdsvaner og strategier.
 • Trin 3: Implementer de mest relevante aspekter i dit eget arbejde.

Øvelse: Daglig Modeling

 • Trin 1: Vælg en egenskab, du ønsker at udvikle (f.eks. lederskab).
 • Trin 2: Find en rollemodel, der udviser denne egenskab.
 • Trin 3: Observér og noter deres adfærd og strategier.
 • Trin 4: Praktiser disse strategier i din daglige rutine.

Meta Model: Dybdegående Eksempler og Øvelser

Meta Modellen er en af de mere dybdegående NLP teknikker. Den kan hjælpe dig med at udfordre begrænsende overbevisninger og opnå større klarhed.

Eksempel 1: Udfordrende Generaliseringer

 • Situation: “Jeg fejler altid i præsentationer.”
 • Meta Model Spørgsmål: “Altid? Kan du tænke på en tid, hvor du ikke fejlede?”

Øvelse: Daglig Meta Model

 • Trin 1: Noter en begrænsende overbevisning, du har haft i løbet af dagen.
 • Trin 2: Stil Meta Model-spørgsmål for at udfordre denne overbevisning.
 • Trin 3: Skriv dine svar og refleksioner ned i en journal.

Visualisering: Dybdegående Eksempler og Øvelser

Visualisering kan bruges til at styrke positive ændringer og forberede dig på succes.

Eksempel 1: Forberedelse til en Præsentation

 • Trin 1: Forestil dig, at du står foran et publikum og holder en succesfuld præsentation.
 • Trin 2: Se, hvad du vil se, hør, hvad du vil høre, og føl den selvtillid, du ønsker at have.
 • Trin 3: Gentag denne visualisering dagligt op til præsentationen.

Øvelse: Daglig Visualisering

 • Trin 1: Vælg et mål, du ønsker at opnå.
 • Trin 2: Brug 5-10 minutter hver dag på at visualisere, at du opnår dette mål.
 • Trin 3: Inkluder så mange detaljer og sanseindtryk som muligt.

NLP Teknikker i Praksis

Case Study: Opnåelse af Karriere Mål med NLP

Baggrund: Anna ønskede at avancere i sin karriere, men følte sig fastlåst og usikker på, hvordan hun skulle tage næste skridt.

NLP Teknikker Anvendt:

 • Ankring: Anna arbejdede med sin coach for at ankre følelsen af selvtillid ved at genkalde tidligere succesoplevelser og forbinde dem med en fysisk stimulus.
 • Reframing: Hun lærte at se sine nuværende udfordringer som læringsmuligheder i stedet for fiaskoer.
 • Modeling: Anna identificerede en kollega, hun beundrede, og begyndte at implementere nogle af deres strategier i sit eget arbejde.
 • Meta Model: Hendes coach hjalp hende med at udfordre begrænsende overbevisninger, som “Jeg er ikke god nok til at blive forfremmet.”
 • Visualisering: Anna visualiserede sig selv i sin ønskede position, hvilket hjalp hende med at opbygge selvtillid og motivation.

Resultater: Inden for seks måneder opnåede Anna en forfremmelse og følte sig mere sikker og kompetent i sin nye rolle.

Fordelene ved en Certificeret Coach

At arbejde med en certificeret coach kan tage din brug af NLP-teknikker til et helt nyt niveau. En certificeret coach har en dybdegående forståelse af, hvordan teknikkerne anvendes mest effektivt, og kan tilpasse dem til dine unikke behov.

Ekstra Fordele:

 • Målrettet Fokus: En coach kan hjælpe dig med at holde fokus på dine mål og undgå distraktioner.
 • Motivation: Regelmæssige sessions med en coach kan holde din motivation høj og hjælpe dig med at overvinde perioder med lav motivation.
 • Objektiv Perspektiv: En coach kan give dig et objektivt perspektiv og hjælpe dig med at se situationer fra nye vinkler.
 • Løbende Udvikling: En coach vil sikre, at du fortsætter med at udvikle dig og forbedre dine færdigheder over tid.

Afsluttende Tanker

NLP-teknikker er kraftfulde værktøjer, der kan hjælpe dig med at skabe dybe og varige forandringer i dit liv. Uanset om du arbejder på at forbedre din selvtillid, overvinde begrænsende overbevisninger eller nå dine personlige og professionelle mål, kan NLP give dig de redskaber, du har brug for.

Hvis du er interesseret i at lære mere om, hvordan NLP-teknikker kan hjælpe dig, eller hvis du vil booke en session med en certificeret coach, er du velkommen til at kontakte mig. Sammen kan vi arbejde på at nå dine mål og skabe den forandring, du ønsker i dit liv.

Tag det første skridt mod en bedre fremtid med NLP-teknikker i dag!

Du kan læse mere om en anden af de mest brugte NLP teknikker, SMART modellen her

Hvis du er interesseret i at booke en session hos mig kan du kontakte mig her

Læs mere om NLP her