coach københavn,

NLP TEKNIKKER du selv kan bruge

NLP teknikker er de redskaber din coach bruger til at hjælpe dig med at opnå de resultater du ønsker. Du kan også lære at bruge nogle af dem på dig selv, men ofte er det en fordel at have en god coach ved din side når du arbejder med dem. NLP teknikker er et super redskab til hurtigt at skabe forandringer og hjælpe dig til at få bugt med udfordringer eller at komme i mål med drømme og ideer.

5 nlp teknikker du skal kende

  1. Ankring eller Anchoring
  2. Reframing
  3. Modeling
  4. Meta Model
  5. Visualiseringsteknikker

Ankring / Anchoring

Ankring skaber en forbindelse mellem en bestemt følelse eller sindstilstand og en stimulus. Den ønskede følelse kan derefter genkaldes for eksempel ved at trykke et sted på kroppen, dreje på en fingerring eller lignende. Typisk kan det bruges til at fremkalde en følelse af ro i stressede situationer.

Reframing

Reframing ændrer betydningen af en oplevelse ved at ændre den måde, det opfattes på for at skabe en mere positiv forståelse. Det kan for eksempel være at man er blevet fyret fra sit job og har brug for at se tingene i et nyt perspektiv.

Modeling

Studerer og adopterer adfærd og strategier fra succesfulde personer for at opnå lignende resultater. Her hjælper coachen dig med at blive opmærksom på hvad mennesker der er i en situation du ønsker at være i gør og hvordan du kan lære af dem.

Meta model

Er en NLP teknik der består af spørgsmål designet til at udforske og afklare begrænsede eller generaliserede udsagn for at opnå klarhed. Har du måske en overbevisning der begrænser dig eller er uhensigtsmæssig i forhold til hvad du prøver at opnå?

Visualisering

Bruger guidede billeder og forestillinger til at styrke positive ændringer i adfærd eller tilstande. Hvordan vil du have det når du har nået dit mål? Hvordan vil du reagere på en udfordring?

NLP Teknikker

Alle NLP teknikker er udviklet ved at studere og betragte menneskers adfærd og hvordan den måde de taler om ting på påvirker deres egen og andres adfærd. Man kan faktisk sige at de er udviklet ved at anvende modeling.

Du kan læse mere om en anden af de mest brugte NLP teknikker, SMART modellen her

Hvis du er interesseret i at booke en session hos mig kan du kontakte mig her