Læg og udfør en prioriteret plan med coaching

Læg og udfør en prioriteret plan med disse NLP teknikker

prioriteret plan

Introduktion

Læg og udfør en prioriteret plan. I en verden, der konstant ændrer sig, og hvor nye udfordringer opstår dagligt, er det afgørende at kunne prioritere og udføre en plan effektivt. Som coach, især med en baggrund i NLP (Neuro-Linguistic Programming), har man en unik position til at hjælpe klienter med at finde klarhed, sætte mål og navigere i de komplekse veje, der fører til succes. Denne artikel dykker ned i tre NLP-teknikker, der kan bruges til at hjælpe med at prioritere og udføre en prioriteret plan: SMART-mål, Submodaliteter og Reframing.

NLP og dets relevans i coaching

Neuro-Linguistic Programming (NLP) er en tilgang til kommunikation, personlig udvikling og psykoterapi, der blev udviklet i 1970’erne. Det fokuserer på forbindelsen mellem neurologiske processer (neuro), sprog (linguistic) og adfærdsmønstre, der er lært gennem erfaring (programming). NLP kan anvendes i coaching til at hjælpe individer med at forstå deres egne tankeprocesser, ændre uønskede mønstre og opnå mere ønskelige resultater. Når du arbejder med at udvikle dig selv eller et projekt er det vigtigt at have en prioriteret plan. Der findes adskillige softwareløsninger der kan hjælpe dig, men du kan også kontakte mig for at høre hvad coaching kan gøre for dig.

Teknik 1: SMART-mål

SMART-mål er en effektiv teknik inden for NLP og coaching, der hjælper med at sætte klare og opnåelige mål. SMART står for Specific (Specifik), Measurable (Målbar), Achievable (Opnåelig), Relevant (Relevant) og Time-bound (Tidsbestemt). Lad os udforske, hvordan hver komponent kan anvendes i en coaching-session.

 1. Specific (Specifik) Det første skridt er at sikre, at målet er specifikt. Dette indebærer at definere målet klart og præcist. For eksempel, i stedet for at sige “Jeg vil være mere succesfuld,” kan et specifikt mål være “Jeg vil øge min indkomst med 20% inden for det næste år.” Coaching spørgsmål: Hvad vil du præcist opnå? Hvad er de konkrete trin, du skal tage for at nå dette mål?
 2. Measurable (Målbar) Et mål skal være målbart, så man kan spore fremskridt og afgøre, hvornår målet er nået. Dette kan indebære kvantitative mål som tal eller procentdele. Coaching spørgsmål: Hvordan vil du måle dine fremskridt? Hvilke indikatorer vil vise, at du bevæger dig i den rigtige retning?
 3. Achievable (Opnåelig) Målet skal være realistisk og opnåeligt. Det betyder, at det skal være inden for rækkevidde, men også kræve en vis indsats for at nå. Coaching spørgsmål: Er dette mål realistisk for dig lige nu? Hvilke ressourcer har du brug for at nå dette mål?
 4. Relevant (Relevant) Målet skal være relevant og have betydning for personen. Det skal være i tråd med ens overordnede ambitioner og livsmål. Coaching spørgsmål: Hvorfor er dette mål vigtigt for dig? Hvordan passer det ind i dine langsigtede planer?
 5. Time-bound (Tidsbestemt) Målet skal have en tidsramme. Dette hjælper med at skabe en følelse af hastighed og sikrer, at der er en deadline at arbejde hen imod. Coaching spørgsmål: Hvad er din tidsramme for at nå dette mål? Hvilke milepæle skal du nå inden for denne tidsramme?

Teknik 2: Submodaliteter

Submodaliteter er en NLP-teknik, der involverer at ændre de sensoriske egenskaber ved en oplevelse for at ændre ens følelsesmæssige respons på den. Dette kan være yderst nyttigt i coaching, når man arbejder med klienter, der har svært ved at prioritere eller føler sig overvældet af deres mål, som er en del af en prioriteret plan.

 1. Identifikation af Submodaliteter Submodaliteter refererer til de finere detaljer i vores sensoriske oplevelser, såsom lysstyrke, farve, lydstyrke, temperatur osv. Ved at ændre disse detaljer kan vi ændre, hvordan vi opfatter og reagerer på en oplevelse. Coaching spørgsmål: Når du tænker på dit mål, hvilke billeder, lyde og følelser kommer op? Hvordan kan du ændre disse detaljer for at gøre målet mere tiltalende eller mindre skræmmende?
 2. Ændring af Submodaliteter Ved at ændre submodaliteterne kan klienten skabe en mere positiv eller håndterbar opfattelse af deres mål. For eksempel kan man gøre billedet af et mål lysere og større for at gøre det mere tiltalende. Coaching øvelse: Bed klienten om at visualisere deres mål og derefter ændre forskellige aspekter af denne visualisering. Hvordan ændrer det deres motivation og følelser omkring målet?
 3. Anvendelse i Prioritering Submodaliteter kan også bruges til at hjælpe med at prioritere opgaver. Ved at ændre, hvordan forskellige opgaver opfattes sensorisk, kan man gøre de vigtigste opgaver mere fremtrædende og derfor lettere at fokusere på. Coaching spørgsmål: Hvordan kan du ændre din opfattelse af dine opgaver, så de vigtigste opgaver skiller sig mere ud? Hvordan påvirker dette din evne til at prioritere?

Teknik 3: Reframing

Reframing er en teknik, der indebærer at ændre den måde, man ser på en situation eller et problem, for at finde nye perspektiver og løsninger. Dette kan være yderst nyttigt i coaching, når klienter står over for udfordringer i at udføre deres planer.

 1. Kontekstuel Reframing Kontekstuel reframing involverer at ændre konteksten, hvori en situation eller et problem ses. Dette kan hjælpe med at se en udfordring fra en ny vinkel og finde alternative løsninger. Coaching spørgsmål: Hvordan kan du se denne situation fra en anden vinkel? Hvilke andre kontekster kan gøre denne udfordring til en mulighed?
 2. Betydningsreframing Betydningsreframing indebærer at ændre den betydning, man tillægger en situation. Dette kan hjælpe med at ændre ens følelsesmæssige respons og motivation. Coaching spørgsmål: Hvilken anden betydning kan du tillægge denne situation? Hvordan påvirker denne nye betydning din motivation og vilje til at handle?
 3. Anvendelse i Handlingsplaner Reframing kan også bruges til at skabe en mere positiv og produktiv holdning til handlingsplaner. Ved at ændre, hvordan man ser på de skridt, der skal tages, kan man øge sin motivation og engagement. Coaching spørgsmål: Hvordan kan du omformulere de skridt, du skal tage, for at gøre dem mere motiverende? Hvordan påvirker dette din lyst til at tage handling?

Integration af NLP-teknikker i en sammenhængende coaching-tilgang

For at maksimere effekten af disse NLP-teknikker, er det vigtigt at integrere dem i en sammenhængende coaching-tilgang. Dette kan indebære at anvende SMART-mål til at sætte klare og opnåelige mål, bruge submodaliteter til at ændre opfattelsen af disse mål og anvende reframing til at finde nye perspektiver og løsninger.

 1. Fastlæggelse af mål med SMART Start med at hjælpe klienten med at sætte klare, specifikke og opnåelige mål ved hjælp af SMART-rammen. Dette skaber en solid base for coachingprocessen. Coaching øvelse: Guide klienten gennem processen med at sætte et SMART-mål. Brug spørgsmål til at sikre, at alle aspekter af målet er dækket.
 2. Ændring af opfattelse med Submodaliteter Når målet er fastlagt, brug submodaliteter til at ændre klientens opfattelse af målet og de nødvendige skridt for at nå det. Dette kan gøre målet mere tiltalende og håndterbart. Coaching øvelse: Bed klienten om at visualisere deres mål og ændre forskellige aspekter af denne visualisering. Diskuter, hvordan disse ændringer påvirker deres motivation.
 3. Find nye perspektiver med Reframing Brug reframing til at ændre den måde, klienten ser på udfordringer og problemer, der opstår undervejs. Dette kan hjælpe med at finde nye løsninger og øge motivationen. Coaching øvelse: Arbejd med klienten for at omformulere udfordringer og problemer. Brug spørgsmål til at udforske nye perspektiver og betydninger.

Praktisk anvendelse: En case study

For at illustrere, hvordan disse teknikker kan anvendes i praksis, lad os se på en case study. Vi vil følge en fiktiv klient, Anna, der arbejder med en coach for at nå sine mål.

Anna’s situation:

Anna er en 35-årig professionel, der ønsker at starte sin egen virksomhed inden for grafisk design.

Hun føler sig overvældet af de mange opgaver, der skal udføres, og har svært ved at prioritere og tage handling.

Coachingproces:

 1. Fastlæggelse af mål med SMART Anna og hendes coach starter med at sætte et SMART-mål: “Jeg vil lancere min grafiske designvirksomhed og få mindst fem betalende kunder inden for de næste seks måneder.”
 2. Ændring af opfattelse med Submodaliteter Anna føler sig overvældet af tanken om at lancere sin virksomhed. Hendes coach hjælper hende med at ændre sin opfattelse ved at justere submodaliteter. De visualiserer lanceringen som en lys og farverig begivenhed, der er spændende og opnåelig.
 3. Find nye perspektiver med Reframing Anna står over for udfordringer, såsom at finde tid til at arbejde på sin virksomhed. Hendes coach hjælper hende med at reframe disse udfordringer som muligheder for at lære tidsstyring og delegation.

Resultater:

Ved at bruge disse NLP-teknikker føler Anna sig mere motiveret og i stand til at prioritere og tage handling. Hun lancerer sin virksomhed inden for tidsrammen og opnår sit mål om at få fem betalende kunder.

Dybdegående gennemgang af SMART-mål i coaching

SMART-mål er en af de mest anerkendte og anvendte metoder inden for coaching og personlig udvikling. Lad os dykke dybere ned i hver komponent af SMART-mål og se, hvordan de kan anvendes i coaching for at sikre, at klienten opnår deres mål på en struktureret og effektiv måde.

Specific (Specifik)

Et specifikt mål svarer på de seks “W” spørgsmål: Hvem, hvad, hvor, hvornår, hvilke, og hvorfor. At definere et mål præcist betyder, at klienten har en klar idé om, hvad de vil opnå, hvilket reducerer tvetydighed og øger fokus.

Eksempel:
Hvis en klient ønsker at tabe sig, kan et specifikt mål være: “Jeg vil tabe 10 kg inden for de næste seks måneder ved at træne tre gange om ugen og følge en kostplan.”

Measurable (Målbar)

At have målbare mål betyder, at der er konkrete kriterier for at måle fremskridt og afgøre, hvornår målet er nået. Dette kan inkludere specifikke tal eller milepæle, som klienten skal opnå undervejs.

Eksempel:
For en klient, der ønsker at øge deres indkomst, kan et målbart mål være: “Jeg vil øge min indkomst med 15% inden udgangen af året.”

Achievable (Opnåelig)

Målet skal være realistisk og opnåeligt inden for klientens nuværende ressourcer og begrænsninger. Et opnåeligt mål betyder ikke, at det er let, men at det er muligt med den indsats og de ressourcer, som klienten har til rådighed.

Eksempel:
Hvis en klient ønsker at løbe et maraton, men aldrig har løbet før, kan et opnåeligt mål være: “Jeg vil deltage i et halvmaraton om seks måneder som forberedelse til at løbe et fuldt maraton om et år.”

Relevant (Relevant)

Målet skal være meningsfuldt og vigtigt for klienten. Det skal passe ind i deres overordnede ambitioner og livsmål, hvilket sikrer, at de er motiverede til at arbejde hen imod det.

Eksempel:
En klient, der ønsker at forbedre deres færdigheder inden for digital marketing for at avancere i deres karriere, kan have et relevant mål som: “Jeg vil afslutte en certificeringskursus i digital marketing inden for de næste tre måneder.”

Time-bound (Tidsbestemt)

Et mål uden en deadline kan miste sin prioritet. En tidsbestemt målsætning skaber en følelse af hastighed og hjælper klienten med at fokusere deres indsats.

Eksempel:
For en klient, der ønsker at lære et nyt sprog, kan et tidsbestemt mål være: “Jeg vil opnå flydende niveau i spansk inden for to år ved at studere 30 minutter hver dag.”

Dybdegående gennemgang af Submodaliteter i coaching

Submodaliteter er de finere detaljer i vores sensoriske oplevelser, der kan påvirke vores følelser og adfærd. At arbejde med submodaliteter kan hjælpe klienter med at ændre deres følelsesmæssige respons på specifikke situationer og opgaver, hvilket kan være afgørende for at prioritere og udføre en plan.

Visual submodaliteter

Visualisering er en kraftfuld teknik i coaching, og ved at ændre de visuelle submodaliteter kan man ændre klientens opfattelse af en situation.

Eksempel:
Hvis en klient visualiserer deres mål som en mørk og fjern figur, kan det føles uopnåeligt. Ved at ændre billedet til at være lysere, større og tættere på, kan målet virke mere tiltalende og opnåeligt.

Auditive submodaliteter

Lyde kan også spille en stor rolle i, hvordan vi opfatter en situation. Ændring af de auditive submodaliteter kan påvirke klientens følelser og motivation.

Eksempel:
Hvis en klient hører en indre stemme, der siger “Du kan ikke gøre det,” kan det være demotiverende. Ved at ændre tonen, volumen og tempoet af denne stemme til noget mere støttende og opmuntrende, kan klienten føle sig mere motiveret.

Kinæstetiske submodaliteter

Følelser og fysiske fornemmelser kan også påvirke vores reaktioner på forskellige situationer. At ændre de kinæstetiske submodaliteter kan hjælpe med at ændre klientens følelsesmæssige tilstand.

Eksempel:
Hvis en klient føler en tung vægt på deres skuldre, når de tænker på en opgave, kan det være demotiverende. Ved at ændre fornemmelsen til noget lettere og mere behageligt, kan opgaven føles mere håndterbar.

Dybdegående gennemgang af Reframing i coaching

Reframing indebærer at ændre den måde, man ser på en situation eller et problem for at finde nye perspektiver og løsninger. Dette kan hjælpe klienter med at ændre deres følelsesmæssige respons og finde nye veje til at nå deres mål.

Kontekstuel reframing

Kontekstuel reframing indebærer at ændre konteksten, hvori en situation ses. Dette kan hjælpe med at finde nye muligheder og løsninger.

Eksempel:
Hvis en klient ser en fejltagelse som en katastrofe, kan coachen hjælpe dem med at se det som en læringsmulighed. Ved at ændre konteksten fra “fejl” til “læring” kan klienten finde nye måder at vokse og udvikle sig på.

Betydningsreframing

Betydningsreframing indebærer at ændre den betydning, man tillægger en situation. Dette kan ændre klientens følelsesmæssige respons og motivation.

Eksempel:
Hvis en klient ser en udfordring som en trussel, kan coachen hjælpe dem med at se det som en mulighed for at demonstrere deres evner og styrker. Dette kan ændre klientens motivation og vilje til at handle.

Integration af teknikker i en sammenhængende coachingproces

At integrere disse NLP-teknikker i en sammenhængende coachingproces kan skabe en kraftfuld ramme for at hjælpe klienter med at prioritere og udføre deres planer. Ved at kombinere SMART-mål, submodaliteter og reframing kan man skabe en helhedsorienteret tilgang, der tager højde for både de logiske og følelsesmæssige aspekter af målsætning og udførelse.

Fastlæggelse af mål med SMART

Eksempel:
En klient, der ønsker at forbedre deres sundhed, kan sætte et SMART-mål: “Jeg vil tabe 5 kg inden for de næste tre måneder ved at træne tre gange om ugen og følge en sund kostplan.”

Ændring af opfattelse med Submodaliteter

Eksempel:
Coachen kan hjælpe klienten med at visualisere deres sunde livsstil som en lys og inspirerende fremtid, hvilket kan øge deres motivation til at handle.

Find nye perspektiver med Reframing

Eksempel:
Hvis klienten ser træning som en byrde, kan coachen hjælpe dem med at reframe det som en mulighed for at forbedre deres energi og velvære.

Praktisk anvendelse: En udvidet case study

For at illustrere, hvordan disse teknikker kan anvendes i praksis, lad os dykke dybere ned i Annas case study og se, hvordan hver teknik kan anvendes i forskellige stadier af coachingprocessen.

Anna’s situation:

Anna er en 35-årig professionel, der ønsker at starte sin egen virksomhed inden for grafisk design. Hun føler sig overvældet af de mange op

gaver, der skal udføres, og har svært ved at prioritere og tage handling.

Coachingproces:

Fastlæggelse af mål med SMART

Anna og hendes coach starter med at sætte et SMART-mål: “Jeg vil lancere min grafiske designvirksomhed og få mindst fem betalende kunder inden for de næste seks måneder.”

Coaching øvelse:

Coachen guider Anna gennem processen med at definere hendes mål specifikt, målbart, opnåeligt, relevant og tidsbestemt. De diskuterer, hvad Anna præcist vil opnå, hvordan hun vil måle sine fremskridt, hvilke ressourcer hun har brug for, hvorfor målet er vigtigt for hende, og hvilken tidsramme hun arbejder med.

Ændring af opfattelse med Submodaliteter

Anna føler sig overvældet af tanken om at lancere sin virksomhed. Hendes coach hjælper hende med at ændre sin opfattelse ved at justere submodaliteter. De visualiserer lanceringen som en lys og farverig begivenhed, der er spændende og opnåelig.

Coaching øvelse:

Coachen beder Anna om at visualisere sin virksomhedslancering og derefter ændre forskellige aspekter af denne visualisering. Anna ændrer billedet til at være lysere, større og tættere på. De diskuterer, hvordan disse ændringer påvirker Annas motivation og følelser omkring målet.

Find nye perspektiver med Reframing

Anna står over for udfordringer, såsom at finde tid til at arbejde på sin virksomhed. Hendes coach hjælper hende med at reframe disse udfordringer som muligheder for at lære tidsstyring og delegation.

Coaching øvelse:

Coachen arbejder med Anna for at omformulere udfordringerne og finde nye perspektiver. De diskuterer, hvordan Anna kan se tidspres som en mulighed for at forbedre sine tidsstyringsevner og delegation som en mulighed for at opbygge et stærkt team.

Resultater:

Ved at bruge disse NLP-teknikker føler Anna sig mere motiveret og i stand til at prioritere og tage handling. Hun lancerer sin virksomhed inden for tidsrammen og opnår sit mål om at få fem betalende kunder.

Konklusion

NLP-teknikker som SMART-mål, Submodaliteter og Reframing kan være yderst effektive værktøjer i coaching til at hjælpe klienter med at prioritere og udføre deres planer. Ved at integrere disse teknikker i en sammenhængende coaching-tilgang kan man skabe klarhed, øge motivationen og finde nye løsninger på udfordringer. Som coach er det vigtigt at være fleksibel og tilpasse disse teknikker til den enkelte klients behov og situation, hvilket vil føre til mere succesfulde og tilfredsstillende resultater.

Gennem eksempler og dybdegående forklaringer på, hvordan hver teknik kan anvendes i praksis, har vi set, hvordan SMART-mål kan sætte en klar retning, submodaliteter kan ændre klientens opfattelse og motivation, og reframing kan finde nye perspektiver og løsninger på udfordringer. Med disse teknikker kan coaches hjælpe deres klienter med at navigere i komplekse situationer, sætte klare mål og tage effektive handlinger for at opnå deres ønskede resultater.