SMART mål. Eksempel på hvordan du arbejder med det.

smart mål eksempel

SMART mål eksempel

SMART-modellen er en af de mest effektive NLP værktøjer til målsætning, der anvendes bredt inden for mange områder som forretningsudvikling, personlig vækst og projektledelse. SMART står for Specific (Specifik), Measurable (Målbar), Attractive (Attraktiv), Realistic (Realiserbart) og Time-bound (Tidsbestemt). Denne artikel vil give en dybdegående gennemgang af teknikken, dens anvendelser og præsentere to konkrete cases for at illustrere, hvordan SMART-modellen kan anvendes i praksis. Du kan sagtens prøve kræfter med det slev, men du kan også booke en session hos mig og vi kan arbejde med det sammen

Kort gennemgang af SMART-modellen

 • Specifik: Målet skal være klart og præcist defineret. Det skal være tydeligt, hvad der skal opnås, hvem der er involveret, og hvor det vil finde sted. Det specifikke aspekt af et mål besvarer spørgsmål som: Hvad ønsker jeg at opnå? Hvorfor er dette mål vigtigt? Hvem er involveret? Hvor vil det finde sted? Hvilke ressourcer er nødvendige?
 • Målbar: Det skal være muligt at måle fremskridt mod målet. Dette indebærer, at der fastsættes kvantitative eller kvalitative kriterier for succes. At have målbare mål betyder, at du kan spore fremskridt og holde dig motiveret. Spørgsmål, der hjælper med at gøre et mål målbart, inkluderer: Hvor meget? Hvor mange? Hvordan ved jeg, når det er opnået?
 • Attraktiv: Målet skal være tiltrækkende og motiverende. Det skal have en personlig eller professionel betydning, som giver dig incitamentet til at arbejde hen imod det. Spørgsmål, der hjælper med at vurdere, om et mål er attraktivt, inkluderer: Hvorfor er dette mål vigtigt for mig? Hvad får jeg ud af at nå dette mål? Hvordan vil dette mål forbedre min nuværende situation?
 • Realiserbart: Målet skal være realistisk og muligt at nå med de ressourcer og evner, der er til rådighed. Mens målene skal strække dine evner og ressourcer, skal de også være opnåelige for at forhindre frustration. Spørgsmål, der hjælper med at vurdere, om et mål er realiserbart, inkluderer: Hvordan kan jeg opnå dette mål? Hvor realistisk er målet baseret på andre begrænsninger som finansielle faktorer?
 • Tidsbestemt: Målet skal have en klar tidsramme. Dette hjælper med at skabe en følelse af hastighed og motivation. For at et mål skal være tidsbestemt, skal der fastsættes en deadline. Dette betyder, at du har en deadline, der hjælper dig med at fokusere og gøre alt for at opnå det inden den fastsatte tid. Spørgsmål, der hjælper med at gøre et mål tidsbestemt, inkluderer: Hvornår? Hvad kan jeg gøre seks måneder fra nu? Hvad kan jeg gøre seks uger fra nu? Hvad kan jeg gøre i dag?

Anvendelse af SMART-modellen

SMART-modellen kan anvendes i en bred vifte af situationer, lige fra individuelle mål til større organisatoriske projekter. Her er nogle eksempler på SMART mål og SMART modellen og hvordan den kan anvendes:

SMART mål eksempel

 1. Forretningsudvikling:
 • Specifik: Lancér en ny produktlinje rettet mod det unge marked.
 • Målbar: Opnå et salg på 10.000 enheder inden for de første seks måneder.
 • Attraktiv: Produktet forventes at skabe høj kundetilfredshed og loyalitet blandt unge forbrugere.
 • Realiserbart: Basér lanceringen på grundige markedsanalyser og eksisterende produktionskapacitet.
 • Tidsbestemt: Lancér produktlinjen inden for de næste ni måneder.
 1. Personlig udvikling:
 • Specifik: Lær at spille guitar.
 • Målbar: Vær i stand til at spille fem sange flydende inden for seks måneder.
 • Attraktiv: Evnen til at spille guitar vil give personlig glæde og sociale muligheder.
 • Realiserbart: Dedikér mindst tre timer om ugen til øvelse og deltag i ugentlige lektioner.
 • Tidsbestemt: Vurder dine færdigheder ved at spille en lille koncert for venner og familie om seks måneder.
 1. Projektledelse:
 • Specifik: Implementér en ny softwareløsning til projektstyring i virksomheden.
 • Målbar: Træn 80% af medarbejderne i brugen af den nye software inden for tre måneder efter implementering.
 • Attraktiv: Forbedret projektstyring vil øge effektiviteten og medarbejdertilfredsheden.
 • Realiserbart: Brug eksisterende IT-ressourcer og samarbejd med softwareleverandøren for at sikre en glat overgang.
 • Tidsbestemt: Fuld implementering skal være afsluttet inden for seks måneder.
 1. Sundhed og fitness:
 • Specifik: Tabe 5 kg.
 • Målbar: Mål vægten hver uge og hold øje med kalorieindtag og træning.
 • Attraktiv: Et vægttab vil forbedre helbred og selvbillede.
 • Realiserbart: Følg en kostplan og træn mindst tre gange om ugen.
 • Tidsbestemt: Opnå vægttabet inden for tre måneder.
 1. Uddannelse:
 • Specifik: Bestå en specifik eksamen.
 • Målbar: Få en score på mindst 85%.
 • Attraktiv: Beståelse af eksamen vil forbedre faglig viden og karrieremuligheder.
 • Realiserbart: Studér mindst to timer hver dag og deltag i alle undervisningssessioner.
 • Tidsbestemt: Bestå eksamen inden for det næste semester.

Case 1: En virksomheds introduktion af en ny produktlinje

Baggrund: En virksomhed inden for elektroniske gadgets ønsker at lancere en ny produktlinje målrettet mod teenagere og unge voksne. Ledelsen har besluttet at anvende SMART-modellen for at sikre en vellykket lancering.

Specifik: Målet er at lancere en ny linje af trådløse høretelefoner, specielt designet til teenagere og unge voksne.

Målbar: Succeskriterierne inkluderer at sælge mindst 50.000 enheder inden for det første år efter lanceringen og at opnå en kundetilfredshedsscore på mindst 85%.

Attraktiv: Den nye produktlinje er attraktiv for målgruppen på grund af dens moderne design, høje lydkvalitet og overkommelige pris. Dette gør målet motiverende for hele teamet.

Realiserbart: Virksomheden har udført omfattende markedsundersøgelser, der viser en høj efterspørgsel blandt målgruppen. De har også tilstrækkelige produktionsfaciliteter og distributionskanaler til at imødekomme denne efterspørgsel.

Tidsbestemt: Produktlinjen skal være klar til lancering inden for de næste seks måneder, og salgs- og marketingkampagner skal startes tre måneder før lanceringen.

Resultater: Ved at følge SMART-modellen kunne virksomheden målrettet fokusere på de nødvendige skridt for en vellykket lancering. De kunne måle deres fremskridt ved hjælp af salgstal og kundefeedback, hvilket hjalp dem med at justere deres strategier og nå deres mål inden for den fastsatte tidsramme. Salget overgik forventningerne, og kundetilfredsheden var høj, hvilket resulterede i en vellykket udvidelse af deres produktlinje.

Case 2: En individuel sundhedsrejse

Baggrund: Emma, en 35-årig kvinde, ønsker at forbedre sit helbred og trivsel ved at tabe sig og komme i form. Hun beslutter sig for at bruge SMART-modellen til at opnå sine mål.

Specifik: Emma ønsker at tabe 10 kg og øge sin muskelmasse gennem regelmæssig motion og en sund kost.

Målbar: Hun vil veje sig selv ugentligt og måle sin kropsfedtprocent hver måned. Hun sigter mod at tabe 0,5-1 kg om ugen.

Attraktiv: Målet er attraktivt for Emma, da det vil forbedre hendes fysiske helbred, øge hendes energiniveau og selvværd samt reducere risikoen for livsstilssygdomme.

Realiserbart: Emma har adgang til et fitnesscenter og en personlig træner, som kan hjælpe hende med at planlægge effektive træningssessioner. Hun har også tilmeldt sig et kostprogram, der er skræddersyet til hendes behov.

Tidsbestemt: Emma vil nå sit mål inden for seks måneder.

Resultater: Ved at bruge SMART-modellen var Emma i stand til at holde sig motiveret og på rette spor. Hun kunne måle sine fre

mskridt og justere sin kost og træningsplan efter behov. Efter seks måneder havde Emma tabt 10 kg og øget sin muskelmasse markant. Hun følte sig sundere og mere energisk, hvilket også havde en positiv indvirkning på hendes daglige liv og selvværd.

Provokerende spørgsmål til refleksion

At anvende SMART-modellen kræver en balancering mellem ambition og realisme. Her er nogle spørgsmål til refleksion, der kan hjælpe dig med at anvende modellen mere effektivt:

 • Hvor realistiske er dine mål i forhold til dine nuværende ressourcer og tidsrammer? Har du overvejet alle potentielle udfordringer og begrænsninger, der kan påvirke din evne til at nå målet? Hvis et mål virker urealistisk, hvilke justeringer kan du foretage for at gøre det mere opnåeligt uden at miste dets attraktivitet?
 • Hvordan kan du sikre, at dine mål er tilstrækkeligt udfordrende uden at være uopnåelige? Hvordan kan du balancere mellem ambition og realisme for at opretholde motivationen og undgå frustration? Overvej at bryde store mål ned i mindre, mere håndterbare delmål, der kan fungere som milepæle undervejs.
 • På hvilke måder kan du justere dine mål for at sikre, at de forbliver relevante for dine langsigtede ambitioner? Hvordan kan du sikre, at dine mål er i overensstemmelse med dine kerneværdier og overordnede livsstrategi? Overvej regelmæssigt at evaluere dine mål og tilpasse dem efter ændringer i dine prioriteter og omstændigheder.
 • Hvordan kan du gøre dine mål mere attraktive? Er der en måde at øge deres betydning og personlig værdi på, så du føler dig mere motiveret til at nå dem? Kan du involvere andre mennesker, der kan støtte dig og dele din rejse?
 • Hvordan kan du anvende den tidsbestemte komponent mere effektivt? Er dine deadlines realistiske og hjælper de med at drive dig fremad, eller føler du dig presset og stresset? Hvordan kan du justere dine tidsrammer for at skabe en sund balance mellem produktivitet og velvære?

Afsluttende tanker

SMART-modellen er et kraftfuldt værktøj til målsætning, der kan anvendes på mange forskellige områder og situationer. Uanset om du arbejder på et personligt mål eller en stor organisatorisk opgave, giver SMART-modellen en struktureret tilgang til målsætning, der kan øge chancerne for succes. Ved at gøre dine mål specifikke, målbare, attraktive, realiserbare og tidsbestemte, kan du skabe en klar vej mod succes og opnå betydningsfulde resultater.

Ved at disse eksempler på smart mål håber jeg at du nemmere kan reflektere over og anvende de provokerende spørgsmål kan du finjustere dine mål og forbedre din evne til at opnå dem. Husk, at målsætning er en dynamisk proces, der kræver løbende vurdering og tilpasning. Hvordan vil du bruge SMART-modellen til at strukturere og opnå dine egne mål? Hvordan kan du implementere de principper, du har lært her, for at forbedre dine chancer for succes? Ved at tage disse skridt kan du bevæge dig tættere på at realisere dine drømme og ambitioner, uanset hvor store eller små de måtte være.